עיצוב לוגו

cafe, design, branding, menu, sign, logo